Với phương châm: "AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẠNH TRANH",

chúng tôi cung cấp liên tục các tuyến xe như sau: 

Xe Open Bus  Giờ KH     Giá  KM    Liên hệ

 MŨI NÉ - ĐÀ LẠT

(Xe ghế ngồi ngả, máy lạnh, WiFi)

(Đón khách tại các khách sạn, resort hoặc tại: 

Khách sạn Thể Thao Mũi Né 

246/5 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến)

6h30   150,000  0903.51.51.39
7h30 150,000 0903.51.51.39
12h30  150,000 0903.51.51.39

  MŨI NÉ - NHA TRANG

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

(Đón khách tại các khách sạn, resort hoặc tại: 

Khách sạn Thể Thao Mũi Né 

246/5 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến)

1h00 150,000 0903.51.51.39
13h00 150,000 0903.51.51.39

MŨI NÉ - SÀI GÒN

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

(Đón khách tại các khách sạn, resort hoặc tại: 

Khách sạn Thể Thao Mũi Né 

246/5 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến)

7h00 150,000 0903.51.51.39
8h00 150,000 0903.51.51.39
11h00  150,000 0903.51.51.39
13h30 150,000 0903.51.51.39
16h00 150,000 0903.51.51.39
12h30 150,000 0903.51.51.39
1h00  150,000 0903.51.51.39

ĐÀ LẠT - MŨI NÉ 

(Xe máy lạnh, WiFI)

(Đón khách tại các khách sạn, resort tại Đà lạt 

7h10 150.000 0903.51.51.39
12h00 150.000 0903.51.51.39

SÀI GÒN - MŨI NÉ

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

 

7h00 150,000 0903.51.51.39
8h00 150,000 0903.51.51.39
11h00  150,000 0903.51.51.39
13h45  150,000 0903.51.51.39
15h00 150,000 0903.51.51.39
17h30 150,000 0903.51.51.39
20h00 150,000 0903.51.51.39

SÀI GÒN - NINH THUẬN 

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

(Đón khách tại:

 

8h00  250,000 0903.51.51.39
20h00  250,000 0903.51.51.39
20h30 250,000 0903.51.51.39
21h30 250,000 0903.51.51.39

SÀI GÒN - MŨI NÉ - ĐÀ  LẠT

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

(Đón khách tại:

 

8h00

 

20h00

 

21h00

 

350.000 0903.51.51.39

SÀI GÒN - MŨI NÉ - ĐÀ LẠT - NHATRANG - HỘI AN

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

 

7h00

8h00

11h00

13h45

15h00

17h30

20h00

690.000 0903.51.51.39

SÀI GÒN - MŨI NÉ - ĐÀ LẠT - NHATRANG - HỘI AN - HUẾ - HÀ NỘI (OPEN BUS)

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

 

7h00

8h00

11h00

13h45

15h00

17h30

20h00

1.050.000 0903.51.51.39

SÀI GÒN - NINH THUẬN - SÀI GÒN

(Xe giường nằm, máy lạnh, WiFI)

 

7h00

8h00

11h00

13h45

15h00

17h30

20h00

400.000 0903.51.51.39